Yleisperehdytys räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX)

Kysy tarjous!

Kuvaus

ATEX-työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia työnantajia ja heidän edustajiaan, joiden alaiset voivat altistua räjähdysvaarallisille palaville nesteille, kaasuille tai pölyille. Nämä säädökset koskevat erityisesti niitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa sekä niitä, jotka rakentavat tai suunnittelevat tällaisia tiloja.


Lainsäädännön (VNA 576/2003) mukaan räjähdysvaarallisissa tiloissa toimivien työntekijöiden tulee saada asianmukaista koulutusta, ja heidän osaamisensa on oltava vahvistettu. Työnantaja vastaa työntekijän riittävän osaamisen varmistamisesta, ottaen huomioon henkilön koulutuksen ja työkokemuksen.


Työnantajan tulee tarjota riittävää ja asianmukaista opetusta räjähdyssuojelusta niille työntekijöille, jotka työskentelevät Ex-räjähdysvaarallisissa tiloissa. ATEX-koulutus edistää työpaikan turvallisuuskulttuuria, ja parhaimmillaan se voi ennaltaehkäistä onnettomuuksia sekä vähentää henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkoja.