Tulityökortti, lähikoulutus

Kysy tarjous!

Kuvaus

Tulityökortti

Tulityökorttikoulutuksen tavoitteena on, että tulityöntekijä tietää ja tuntee tulitöiden vaarat sekä tulitöihin liittyvän ohjeistuksen ja lupakäytännön.


Lisäksi tulityöntekijä osaa asennoitua tulitöiden vaaroihin oikein, tehdä tarvittavat tulitöiden turvatoimenpiteet sekä hallitsee alkusammutuksen.


Tulityökortti on tutkintosuoritus, joka todistaa, että suorittaja on käynyt virallisen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n vahvistaman Tulityökorttikoulutuksen ja läpäissyt sen yhteydessä suoritettavan kokeen. Tulityökortin voimassaolo vaaditaan sekä tulityön suorittajalta, että tulityöluvan myöntäjältä, kun työskennellään tilapäisellä tulityöpaikalla.


Vedeneristys- ja kattoalan järjestämät tulityökurssi- ja tulityökoulutukset yhdistyivät vuonna 2016. Uusi, vuoden 2016 jälkeen suoritettu Tulityökorttikoulutus mahdollistaa sekä vedeneristys- että kattotulityön.


Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä, käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, jotka aiheuttavat palovaaran. Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä sekä kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö. Näissä töissä edellytetään tulityökorttia.


Kurssilla käydään läpi

  • tulitöiden perusteita ja turvallisuutta
  • vastuut ja velvollisuudet tulitöissä
  • vaarojen tunnistamista
  • tulitöiden turvatoimia eri toimintaympäristössä
  • toiminta onnettomuustilanteessa


Lisäksi koulutukseen kuuluu alkusammutusharjoituksia sekä loppukoe.


Kurssin hyväksytysti suorittaneelle myönnetään tulityökortti, joka on voimassa suorituspäivästä viisi vuotta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kurssi on kestoltaan kahdeksan tuntia (8h).